Category Archives: 2019

Życzenia Świąteczne

Święta Bożego Narodzenia są czasem, w którym ludzie dobrej woli stają się sobie szczególnie bliscy i serdeczni, to czas ciepła, nadziei i radości.

W imieniu Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia  pokoju, pogody ducha, wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań, a także czasu wolnego od trosk i zmartwień. Niech każdy dzień Nowego 2020 Roku przyniesie nam wiele szczęśliwych zdarzeń i spełnia nasze zamierzenia, a także daje wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Zastępca Przewodniczącego        Przewodniczący         Zastępca Przewodniczącego           

 Stefan Boczek                      Andrzej Burnat            Stanisław Szkopek                          

Płock, Boże Narodzenie, 2019 r.

Pamiętamy…

13 grudnia 1981 roku o godzinie 6 rano generał Wojciech Jaruzelski w wystąpieniu poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całej Polski. Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymanie działaczy opozycji i „Solidarności”.

 Region Płocki NSZZ „Solidarność” dnia 13 grudnia br. (piątek) w kościele płockiej „Stanisławówki” obchodził 38 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Uchwała KK nr 10/19 ws. programu pilotażowego pn. „Rozwój Związku”

http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/biuro-prezydium-kk/komisja-krajowa/item/19124-uchwala-kk-nr-10-19-ws-programu-pilotazowego-pn-rozwoj-zwiazku