Zarząd Regionu

 

PREZYDIUM:

Przewodniczący                 – Andrzej  Burnat


Z-ca Przewodniczącego   –  Stanisław  Szkopek


Z-ca Przewodniczącego   – Stefan  Boczek


Członek Prezydium          – Leszek Brzeski


Członek Prezydium          – Henryk  Kleczkowski


Członek  Prezydium        –  Jerzy Słowikowski

Członek Prezydium – Józef Mróz

Członek Prezydium – Elżbieta Lewandowicz

Członek Prezydium – Andrzej Rutkowski

Członkowie Zarządu:


Andrzej  Blechert


Wiesława Frydrychowska


Kamil Marciszewski


Jarosław  Grzelecki


Mariola Panek


Waldemar Pawłowski


Adam  Gierczak


Honorata  Hirschfeld


Arkadiusz  Karaszewski

Jacek  Kotarski


Łukasz  Kryszczak


Krystyna  Szymczak – Kotowska


Zdzisław  Wysocki

 

 

 

 

Katarzyna Dubielak

 

 

 

Marek Krysztofiak