Zarząd Regionu

PREZYDIUM:

Przewodniczący  – Andrzej  Burnat
Z-ca Przewodniczącego   –  Stanisław  Szkopek
Z-ca Przewodniczącego   – Stefan  Boczek
Członek Prezydium          – Leszek Brzeski
Członek Prezydium – Józef Mróz
Członek Prezydium – Elżbieta Lewandowicz
Członek Prezydium – Andrzej Rutkowski

Członkowie Zarządu:

Andrzej  Blechert
Jarosław  Grzelecki
Mariola Panek
Waldemar Pawłowski
Adam  Gierczak
Honorata  Hirschfeld
Arkadiusz  Karaszewski

Jacek  Kotarski

Łukasz  Kryszczak
Krystyna  Szymczak – Kotowska
Zdzisław  Wysocki

Katarzyna Dubielak

Marek Krysztofiak