Zarząd Regionu Płockiego

Zarząd Regionu Płockiego na kadencję 2023-2028 r.