Harmonogram posiedzeń Prezydium i Zarządu Regionu Płockiego

2021 r.

19 lutego
26 marca  – odwołane z powodu epidemii
23 kwietnia – odwołane z powodu epidemii
28 maja (termin zmieniony na 21 maja)

25 czerwca
lipiec-sierpień według potrzeb
24 września
29 października
26 listopada
17 grudnia – spotkanie opłatkowe

W przypadku nałożenia się terminu posiedzenia Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” z terminem posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” lub wystąpienia innych poważnych spraw, data posiedzenia zostanie zmieniona.