Posiedzenia Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na kadencję 2023-2028 r.

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Regulaminem pracy ZRP NSZZ „Solidarność” na kadencję 2023-2028 posiedzenia odbywać się będą nie rzadziej niż raz na kwartał z własnej inicjatywy oraz na wniosek Prezydium i Przewodniczącego Zarządu Regionu.