Harmonogram posiedzeń Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w 2022 r.

 

Sierpień – 31.08.2022r.
Wrzesień
Październik – 28.10.2022r.
Listopad – 25.11.2022r.
Grudzień – 16.12.2022r. – spotkanie opłatkowe

W przypadku nałożenia się terminu posiedzenia Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” z terminem posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” lub wystąpienia innych poważnych spraw, data posiedzenia zostanie zmieniona.