Harmonogram posiedzeń Prezydium i Zarządu Regionu Płockiego

23 stycznia
20 lutego
19 marca
16 kwietnia
21 maja
18 czerwca
lipiec-sierpień według potrzeb
10 września
15 października
19 listopada
17 grudnia – spotkanie opłatkowe