Harmonogram posiedzeń Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w 2022 r.

 

lutego
18 marca 
kwietnia
maja

czerwca
lipiec-sierpień       według potrzeb
września
października
listopada
grudnia – spotkanie opłatkowe

W przypadku nałożenia się terminu posiedzenia Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” z terminem posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” lub wystąpienia innych poważnych spraw, data posiedzenia zostanie zmieniona.