Celem szkoleń jest:

Celem szkoleń jest:

  • kształcenie szeregowych członków NSZZ „Solidarność”   w zakresie podstawowych aktów prawnych, które są wykładnią praw i obowiązków organizacji związkowych,
  • nabycie praktycznych umiejętności skuteczniejszego organizowania pracowników w warunkach dzisiejszego rynku,
  • uświadomienie uczestnikom korzyści z tworzenia własnej, silnej reprezentacji pracowniczej i wspólnym działaniu na rzecz poprawy swoich warunków pracy,
  • uzmysłowienie, że najskuteczniejszą formą wspólnego działania jest zrzeszanie się w związek zawodowy,
  • dostarczenie argumentów obalających potoczne (często stereotypowe) poglądy, blokujące pracowników przed podjęciem decyzji, o wstąpieniu do już istniejącej lub stworzeniu własnej organizacji, nabycie praktycznych umiejętności pracy z pracownikami w celu pozyskiwania ich do związku.