Gostynin

Oddział Gostynin (19)

Rada Oddziału Gostynin NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego

na kadencję 2018-2023

      Elżbieta Lewandowicz – Przewodnicząca Rady Oddziału

      Katarzyna Dubielak

      Marek Pokropiński

      Barbara Gierula

      Agnieszka Rybicka

      Anita Kujawa

      Paweł Pruszyński

      Grzegorz Felińczak

Łukasz Pośpieszyński