Gostynin


Rada Oddziału Gostynin NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego na kadencję 2023-2028

      Elżbieta Lewandowicz – Przewodnicząca Rady Oddziału

      Katarzyna Dubielak

      Roman Dubielak

      Jacek Falkowski

      Grzegorz Felińczak

      Agnieszka Korczyk

      Mariusz Olbiński

      Sylwia Osmolak

      Paweł Pruszyński

      Agnieszka Rybicka