Ilość chronionych działaczy w organizacji związkowej

Ilość chronionych działaczy w organizacji związkowej

Progresywna metoda określania ilości działaczy podlegających ochronie została sprecyzowana w art. 32 ust. 4 ustawy o związkach zawodowych.

Progresywna metoda określania ilości działaczy podlegających ochronie została sprecyzowana w art. 32 ust. 4 ustawy o związkach zawodowych.Jej istota polega ba tym, że liczba chronionych pracowników wzrasta wraz z ilością członków zakładowej organizacji związkowej. Przykładowo można wskazać, że zakładowej organizacji związkowej liczącej mniej niż 20 członków przysługuje prawo wskazania 2 pracowników podlegających ochronie, zaś podmiotom skupiającym:

– od 21 do 30 członków – 3 pracowników,

– od 31 do 40 członków – 4 pracowników,

– od 41 do 50 członków – 5 pracowników,

– od 51 d0 70 członków – 6 pracowników,

– od 71 do 90 członków – 7 pracowników,

– od 91 do 110 członków – 8 pracowników,

– od 111 do 130 członków – 9 pracowników,

– od 131 do 150 członków – 10 pracowników,

– od 151 do 180 członków – 11 pracowników,

– od 181 do 210 członków – 12 pracowników,

– od 211 do 240 członków – 13 pracowników

– od 241 do 270 członków – 14 pracowników,

– od 271 do 300 członków – 15 pracowników,

– od 301 do 340 członków – 16 pracowników,

– od 341 do 380 członków – 17 pracowników,

– od 381 do 420 członków – 18 pracowników,

– od 421 do 460 członków – 19 pracowników,

– od 461 do 500 członków – 20 pracowników,

– od 501 do 550 członków – 21 pracowników,

– od 550 do 600 członków – 22 pracowników itd.