Deklaracja członkowska

Nowe deklaracje członkowskie „Solidarności”

Wraz z wprowadzeniem ustawy o ochronie danych osobowych NSZZ „Solidarność” wprowadza nowe deklaracje członkowskie. Są one połączone z klauzulą informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Nowi członkowie, a także osoby, które ubiegają się o otrzymanie nowych, elektronicznych legitymacji muszą taką deklarację wypełnić. Nowe legitymacje wyglądem przypominają dowód osobisty. W przyszłości będą uprawniały do otrzymania różnych zniżek. W Regionie Gdańskim NSZZ „S” ponad 750 członków posiada już takie legitymacje.

Decyzja Prezydium KK nr 94/18 ws. wzoru Deklaracji Członkowskiej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając w oparciu o Uchwałę

Nr 19/18 Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zatwierdza wzór Deklaracji Członkowskiej zgodnie z przepisami: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Wzór Deklaracji stanowi załącznik do niniejszej Decyzji.

Tutaj można pobrać nową deklarację…>>

Karta ewidencyjna

Zgodnie z Uchwałą KK nr 14/10 ws. aktualizacji danych o stanie Związku Zarząd Organizacji Związkowej ma obowiązek dwa razy w roku przekazać zarządowi regionu, w którym jest zarejestrowana, wypełnioną kartę ewidencyjną zawierającą dane statystyczne dotyczące stanu oraz liczebności organizacji.
Wypełnioną kartę ewidencyjną należy przekazywać do Zarządu Regionu w następujących terminach:
– do 15 lipca danego roku – zawierające informacje wg stanu na dzień 30 czerwca tegoż roku,
– do 15 stycznia roku następnego – zawierające informacje wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

karta-ewidencyjna-MOZ

karta-ewidencyjna-OZ