Dołącz do nas!

Przyłącz się do nas

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem związku zawodowego, a w Twoim zakładzie pracy działa NSZZ Solidarność udaj się do komisji zakładowej i złóż deklarację członkowską. Tam również uzyskasz wszelkie informacje na temat prowadzonej działalności i przysługujących Ci praw związkowych.

 

Kto może zostać członkiem naszego Związku?

Zgodnie ze Statutem NSZZ Solidarność :

 1. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (także spółdzielczej umowy o pracę),
 2. osoby zatrudnione w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych na podstawie członkostwa (wyboru, powołania, mianowania),
 3. uczniowie przyzakładowych szkół zawodowych świadczących pracę na rzecz zakładu pracy lub pobierających naukę zawodu,
 4. osoby wykonujące pracę nakładczą,
 5. osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej, a także osoby czerpiące środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy,
 6. osoby bezrobotne,
 7. emeryci i renciści,
 8. osoby odbywające zastępczą służbę wojskową.

 

Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą właściwej komisji zakładowej (międzyzakładowej lub wydziałowej). Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku zainteresowanemu służy prawo odwołania do walnego zebrania organizacji zakładowej lub międzyzakładowej. Jeżeli w Twoim zakładzie pracy nie działa jeszcze NSZZ Solidarność spróbuj z naszą pomocą zorganizować pracowników i założyć zakładową organizację związkową. Osoby, które nie mogą się zrzeszać w macierzystych zakładach pracy, mogą tworzyć organizacje związkowe przy terenowych strukturach Związku. W tym celu skontaktuj się z jednym z biur terenowych Zarządu Regionu.

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem związku,

i masz problemy pracownicze – to zapisz się do NSZZ „Solidarność – aby mieć pewność, że Zakładowa Organizacja Związkowa działająca w Twoim zakładzie, będzie mogła skuteczniej reprezentować Cię przed pracodawcą.

Jeżeli jesteś członkiem NSZZ Solidarność

i potrzebujesz pomocy, to możesz liczyć na pomoc działaczy i pracowników Zarządu Regionu. Potrzebne informacje i porady otrzymasz w siedzibie Zarządu Regionu lub jego Biurach Terenowych.

Prawnicy związkowi udzielają bezpłatnych porad dla członków Związku i pomagają w procesach sądowych dotyczących spraw pracowniczych. Prawnicy przyjmują w Biurze Interwencji Prawnej Zarządu Regionu Płockiego (tel.24 262 88 33).

Dlaczego warto?

 1. Pracownik nie będący członkiem Związku nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy – podejmując uchwałę w dniu 20.06.1991 r. (I PZP 11/91) następującej treści: „Kierownik zakładu pracy nie ma obowiązku zawiadamiania na podstawie art. 38 par. 1k.p. o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę działających w zakładzie pracy organizacji związkowych w sytuacji, gdy pracownik nie zrzeszony nie wskazał do obrony swoich praw zakładowej organizacji, która wyraziła na to zgodę”.
 2. Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku. Sprzeciw Solidarności powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy bronisz się sam.
 3. Zasady Twojego wynagradzania ustalane są w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym. Nie jesteś skazany na jedyną propozycję „nie do odrzucenia” jaką przedstawi Ci pracodawca.
 4. Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i Twoim kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy.
 5. Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy to z inicjatywy związków zawodowych w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
 6. Pracodawca naruszając Twoją godność spotyka się z reakcją przedstawicieli NSZZ Solidarność.
 7. Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego i mieszkaniowego.
 8. Jest wiele innych powodów, o których przekonasz się będąc członkiem naszego Związku.

 

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO ZWIĄZKU !

Bądźmy Solidarni nie tylko w sytuacjach trudnych, ale również wtedy, kiedy kłopoty szczęśliwie nas omijają. Razem możemy skuteczniej walczyć o poprawę bytu naszych rodzin, a w sytuacjach trudnych pomóc sobie i naszym kolegom z pracy. Podstawową jednostką organizacyjną NSZZ Solidarność jest organizacja zakładowa zrzeszająca pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy bez względu na zawód. Status organizacji zakładowej posiada również międzyzakładowa organizacja związkowa zrzeszająca członków Związku zatrudnionych w miejscach pracy nie objętych działalnością zakładowej organizacji związkowej.

Osoby, które nie mogą się zrzeszać w macierzystych zakładach pracy, mogą tworzyć organizacje związkowe przy terenowych strukturach Związku. Zakładowa organizacja związkowa w miarę potrzeby tworzy organizacje wydziałowe lub koła. Jeśli nie jesteś jeszcze członkiem NSZZ Solidarność, jeśli w Twoim zakładzie pracy nie działa jeszcze NSZZ Solidarność z naszą pomocą możesz założyć zakładową organizację związkową. Aby uzyskać związkową pomoc organizacyjną, merytoryczną i prawną możesz skontaktować się z naszymi przedstawicielami w siedzibie Zarządu Regionu Płockiego.