Sierpc

Sierpc (8)

Rada Oddziału NSZZ „Solidarność” w Sierpcu- Region Płocki

na kadencję 2018 – 2023 (OD SIERPNIA 2018 r. ZMIANA ADRESU SIEDZIBY ODDZIAŁU)

      Józef Mróz – Przewodniczący    e-mail: jmroz62@wp.pl

      Elżbieta Gąsiorowska – Z-ca Przewodniczącego

      Agnieszka Sadowska

      Roman Mazurowski

      Krzysztof Studziński

      Mirosława Sawicka

 

Biuro: 09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2 A lok 14

tel. (24) 2753086, e-mail: nszzsolidarnoscsierpc@wp.pl