Sierpc

Sierpc (8)

Rada Oddziału NSZZ „Solidarność” w Sierpcu – Region Płocki NSZZ „Solidarność” na kadencję 2023 – 2028 r.

Józef Mróz – Przewodniczący Rady Oddziału w Sierpcu. MOZPOiW (oświata) NSZZ „S” w Sierpcu  

e-mail: jmroz62@wp.pl

Mirosława Sawicka – SPZZOZ (szpital powiatowy) w Sierpcu,

Roman Mazurowski – ZGKiM sp. z o.o. w Sierpcu,

Krzysztof Rzeszotarski – MPGK sp. z o.o. w Sierpcu,

Elżbieta Gąsiorowska – MOZPOiW NSZZ „S” w Sierpcu,

Agnieszka Sadowska – DPS w Szczutowie,

Wiesław Klimek – OSM w Sierpcu,

Wiesław Lewandowski – TOZEiR w Sierpcu.

Biuro: 09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2 A lok 14
tel. (24) 2753086, e-mail: nszzsolidarnoscsierpc@wp.pl