Program Działalności Sekcji

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

REGIONALNEJ SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Celem działalności sekcji jest realizacja programu na okres 2018 – 2023 r.

  1. Realizacja zadań wynikających ze statutu.
  2. Współpraca międzyzwiązkowa (tzn. miedzy związkiem Emerytów i Rencistów a Solidarnością pracującą).
  3. Kontakty z przewodniczącymi kół dla przybliżenia informacji bieżących (spotkania okolicznościowe).
  4. Uczestnictwo w obchodach świąt związkowych, uczestnictwo w protestach.
  5. Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Krajowy Związek Emerytów i Rencistów.
  6. Pomoc w rozwiązywaniu problemów Emerytów i Rencistów.
  7. Uczestnictwo w uroczystościach patriotyczno – religijnych.
  8. Przekaz wiadomości z Krajowego Związku Emerytów i Rencistów do kół po spotkaniach przewodniczącej z Krajowa Radą.

Alicja Żaglewska              

Przewodnicząca

RSEiR NSZZ „Solidarność”

Region Płocki