Z życia oddziału

Polska Niepodległa!

36. rocznica porwania i męczeńskiej śmierci ks. Popiełuszki.

Obchody 40.lecia NSZZ Regionu Płockiego

100 rocznica urodzin Jana Pawła II