Z życia oddziału

Boże Ciało

700-Lecie Sierpca

Pielgrzymka Licheń – kwiecień 2022

Uroczystości poświęcone 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego. Sierpc, Kościół Farny 12.12.2021 r.

Uroczystość w Rocznicę Odzyskania Niepodległości w Sierpcu 2021

Polska Niepodległa!

36. rocznica porwania i męczeńskiej śmierci ks. Popiełuszki.

Obchody 40.lecia NSZZ Regionu Płockiego

100 rocznica urodzin Jana Pawła II