– jak przystąpić do związku?

Czym jest związek

Na całym świecie od ponad stu lat pracownicy zrzeszają się w związkach zawodowych by mieć wpływ na warunki pracy i płacę. Podobnie jak związki zawodowe w innych demokratycznych krajach Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność stara się pomagać pracownikom w prowadzeniu dialogu z pracodawcą. Pracownikom, którzy organizują się w związek zawodowy polskie prawo umożliwia szerokie możliwości działania. Im liczniejsza grupa pracowników organizuje się w związek zawodowy – tym większe są możliwości korzystania z przysługujących praw pracowniczych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność powstał w wyniku protestu robotniczego w 1980 roku. Swoją działalność prowadzi na podstawie Konstytucji RP, Ustawy o związkach zawodowych oraz innych aktów prawnych regulujących stosunki pracownicze. Charakter, cele i strukturę NSZZ Solidarność określa jego statut. Podstawowym celem działalności NSZZ Solidarność jest obrona praw, godności i interesów pracowników. Jeśli masz problemy z pracodawcą, jeśli łamane są Twoje prawa, jeśli nie otrzymujesz należnego wynagrodzenia za pracę, jeśli Twój zakład pracy jest zagrożony likwidacją, a Ty utratą zatrudnienia

Jeżeli NSZZ Solidarność w Twoim zakładzie pracy nie działa spróbuj wtedy zrobić coś dla siebie i dla innych.

Skontaktuj się koniecznie z nami i załóż zakładową organizację związkową.

Jak założyć zakładową organizację związkową?

Oto kolejność postępowania:

  • Porozmawiaj z kolegami z pracy. Jeżeli ich spostrzeżenia i odczucia są podobne do Twoich koniecznie zorganizujcie się w związek zawodowy. Razem będziecie silniejsi i zdziałacie więcej.
  • Nie trzeba tworzyć nowego związku. Wystarczy wstąpić do NSZZ Solidarność i wspólnie z nami walczyć o swoje prawa.
  • Jeżeli w Twoim zakładzie nie działa jeszcze NSZZ „Solidarność” możesz poprosić o pomoc kogoś, kto jest jego członkiem, zna prawo związkowe, kogo znasz i darzysz zaufaniem. Pamiętaj jednak, że błąd w trakcie procedury rejestracyjnej może zniweczyć cały Twój wysiłek i narazić na nieprzyjemności ze strony pracodawcy. Dlatego prosimy, abyś skontaktował się z osobą odpowiedzialną za Rozwój Związku w Płocku (tel. 24 262 88 33, tel. kom. 604 592 374), gdzie uzyskasz wszystkie potrzebne informacje i dokumenty oraz profesjonalną pomoc organizacyjną i prawną. Możesz również zwrócić się o pomoc do wybranego biura oddziału Zarządu Regionu.
  • Zorganizuj zebranie, najlepiej poza miejscem pracy. Może jest ktoś, kto bardzo angażuje się w tę sprawę, tak jak Ty? Poproś go o pomoc. Pamiętaj: wszyscy Twoi koledzy muszą mieć poczucie, że to oni sami organizują się w Związek, a nie że to ktoś ich do tego przymusza. Przygotuj się do spotkania może to pomóc w budowaniu Twojej pozycji lidera.
  • Zaproponuj kolegom założenie związku zawodowego, który broniłby Waszych interesów. Zgodnie z paragrafem 10 Statutu NSZZ Solidarność pracownicy chcący utworzyć związek w swoim zakładzie pracy powołują Tymczasową Komisję Zakładową. Do powołania tej Komisji konieczne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku i potwierdzenie go podpisami co najmniej 10 osób.
  • Rejestracja wniosku odbywa się w Biurze Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”, Plac Stary Rynek 5, ( tel. 24 262 88 33 ). Po zarejestrowaniu Tymczasowej Komisji Zakładowej w Zarządzie Regionu Płockiego NSZZ Solidarność z datą zawiązania nabywa ona praw władzy związkowej z wszystkimi przysługującymi jej uprawnieniami i ochroną prawną.
  • Założyliście już Związek w swoim zakładzie pracy. Gratulujemy! Ale nasza rola nie kończy się na pogratulowaniu Wam i wydaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru. Tymczasowa Komisja Zakładowa działa do czasu wyboru Komisji Zakładowej zgodnie z ordynacją NSZZ Solidarność w terminie do trzech miesięcy od daty zarejestrowania. Pomożemy Wam przeprowadzić wybory Komisji Zakładowej, założyć konto, uporządkować i prowadzić bieżącą dokumentację związkową i księgową. Przeszkolimy Waszych działaczy z zakresu prawa pracy, bhp, układów zbiorowych, negocjacji, komunikacji, itd.
  • Nie będziemy Was oszukiwać – czeka Was długa, żmudna i ciężka praca. Pracodawca będzie próbował Was zniechęcić do pracy związkowej. Może spróbuje intryg i skłócania Was z załogą. Może będzie udawał, że jest po waszej stronie, żeby Was zmylić. Ale pamiętajcie: jesteśmy z Wami i będziemy Wam pomagać, ilekroć nas poprosicie. Macie teraz do dyspozycji doświadczonych działaczy związkowych, prawników i ekonomistów. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Właśnie dlatego nazywamy się Solidarność, bo jesteśmy solidarni ze wszystkimi naszymi członkami.
  • Nigdy nie wolno Wam zapomnieć, że związek zawodowy tworzą ludzie. WASI KOLEDZY. Ci, którzy Was wybrali do władz zakładowych. Trzeba z nimi zawsze rozmawiać, przekonywać, pytać o zdanie – muszą czuć i widzieć, że jesteście z nimi, a nie tylko obok nich. Nikt nie ma monopolu na nieomylność. Nawet najlepszy przewodniczący komisji zakładowej. Nawet najlepiej przeszkolony działacz.
  • Założyliście związek i zostaliście jego liderami bo ludzie Was szanują i mają do Was zaufanie. Rozmawiajcie z nimi i tak, jak dotychczas słuchajcie ich uwag. Właśnie w ten sposób stworzycie i utrzymacie prawdziwą siłę Waszego Związku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *