Dokumenty

Uchwala_nr_1_XIX_KZD_ws__zasad_przeprowadzania_wyborow_i_odwolywania_czlonkow_wszystkich_wladz_Zwiazku_oraz_przyczyn_utraty_czlonkostwa_we_wladzach_Zwiazku_tekst_jednolity

Uchwaa_KK_nr_23_04_ws__ogranicze_czenia_funkcji_zwizkowych

Uchwala_KK_nr_21-06

Uchwala_nr_1_XIX_KZD_ws__zasad_przeprowadzania_wyborow_i_odwolywania_czlonkow_wszystkich_wladz_Zwiazku_oraz_przyczyn_utraty_czlonkostwa_we_wladzach_Zwiazku_tekst_jednolity

Warunki_penienia_funkcji_zwizkowych_zawarte_w_47_Statutu_NSZZ_Solidarno

Decyzja RKW stwierdzająca ważność wyborów w jednostce organizacyjnej Związku

Karta do głosowania

Karta do głosowania_dot_odwołania

Karta informacyjna dot. podziału funkcji i kontaktów

Porządek posiedzenia wyborczego – wzór

Protokół stwierdzający prawomocność

Protokół wyborczy zakładowej_międzyzakładowej komisji wyborczej_wzór

Protokół z ukonstytuowania się

Protokół z ustalenia wyników głosowania wniosków o odwołanie przewodniczącego_pozostałych członków władz

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegata_ów na WZD Regionu na zebraniu elektorów

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD jednostki branżowej

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu_elektorów do wyboru delegatów na WZD Regionu

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe_Międzyzakładowe Zebranie Delegatów

Protokół z ustalenia wyników wyborów prezydium

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych międzyzakładowych_listy cząstkowe

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych_międzyzakładowych

Regulamin obrad – wzór

Uchwała o przystąpieniu lub kontynuacji przynależności do sekcji_Sekretariatu

Zgłoszenie kandydata na podstawie par 50 ust. 2 pkt 1 lit. b – wzór

Zgłoszenie kandydata_zgoda – wzór