Biuro interwencji

Zajmuje się w szczególności:

  • prowadzeniem konsultacji i udzielaniem porad członkom Związku, przedstawicielom komisji zakładowych oraz członkom Zarządu Regionu z zakresu prawa pracy,
  • prowadzeniem konsultacji i opiniowaniem układów zbiorowych pracy i innych wewnątrzzakładowych aktów prawnych z zakresu prawa pracy,
  • pomocą w prowadzeniu negocjacji w zakładach pracy w sprawach z zakresu zbiorowego prawa pracy,
  • opracowywaniem wzorcowych pism oraz dokumentów dla potrzeb komisji zakładowych i Zarządu Regionu z zakresu prawa pracy,
  • opiniowaniem projektów powszechnie obowiązujących aktów prawnych z zakresu prawa pracy,
  • prowadzeniem szkoleń organizowanych przez Zarząd Regionu.

Z konsultacji prawnych mogą korzystać tylko członkowie NSZZ „Solidarność” po wcześniejszym zgłoszeniu przez Przewodniczącego danej Organizacji Związkowej.

  • Kancelaria Adwokacka, adwokat Magdalena Wypych
  • Kancelaria Adwokacka, adwokat Piotr Modrzejewski
  • Kancelaria Adwokacka, adwokat Mateusz Purcelewski