Biuro interwencji

Zajmuje się w szczególności:

  • prowadzeniem konsultacji i udzielaniem porad członkom Związku, przedstawicielom komisji zakładowych oraz członkom Zarządu Regionu z zakresu prawa pracy,
  • prowadzeniem konsultacji i opiniowaniem układów zbiorowych pracy i innych wewnątrzzakładowych aktów prawnych z zakresu prawa pracy,
  • pomocą w prowadzeniu negocjacji w zakładach pracy w sprawach z zakresu zbiorowego prawa pracy,
  • opracowywaniem wzorcowych pism oraz dokumentów dla potrzeb komisji zakładowych i Zarządu Regionu z zakresu prawa pracy,
  • opiniowaniem projektów powszechnie obowiązujących aktów prawnych z zakresu prawa pracy,
  • prowadzeniem szkoleń organizowanych przez Zarząd Regionu.

Z konsultacji prawnych mogą korzystać tylko członkowie NSZZ „Solidarność” po wcześniejszym zgłoszeniu przez Przewodniczącego danej Organizacji Związkowej.

Poniedziałek ( z wyjątkiem pierwszego poniedziałku miesiąca) godz. 11.30-15.30 Kancelaria Adwokacka, adwokat Magdalena Wypych

Wtorek godz. 11.30 – 15.30 – Kancelaria Adwokacka, adwokat Piotr Modrzejewski

Wtorek godz. 12.00 – 15.00 (w siedzibie MKOiW) – Kancelaria Adwokacka – adwokat Mateusz Purcelewski

Środa ( z wyjątkiem pierwszej i drugiej każdego miesiąca) godz. 11.30 – 15.30 Kancelaria Adwokacka, adwokat Magdalena Wypych

Czwartek godz. 13.30 – 15.30 – Kancelaria Adwokacka, adwokat Piotr Modrzejewski

Piątek godz. 13.30 – 15.30 – Kancelaria Adwokacka, adwokat Piotr Modrzejewski