Harmonogram posiedzeń Rady Oddziału Gostynin w 2020r.

27 stycznia
19 lutego
18 marca
15 kwietnia
20 maja
17 czerwca
lipiec-sierpień według potrzeb
16 września
21 października
18 listopada
19 grudnia