Harmonogram posiedzeń Rady Oddziału Gostynin w 2021 r.

27 stycznia
19 lutego
18 marca
15 kwietnia
12 maja
15 czerwca
lipiec-sierpień według potrzeb
16 września
21 października
25 listopada
19 grudnia