Harmonogram posiedzeń Rady Oddziału Gostynin w 2023 r.

26 stycznia 2023 r.

23 luty 2023 r.

30 marca 2023 r.

21 kwietnia 2023 r.

25 maja 2023 r.

29 czerwca 2023 r.

Lipiec – sierpień  wg. potrzeb

28 września 2023 r.

26 października 2023 r.

30 listopada 2023 r.

10 grudnia 2023 r. Msza św. w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce  –  WIGILIA

W ważnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny  575 580 622  lub 605 927 390