Harmonogram posiedzeń Rady Oddziału Gostynin w 2022 r.

10 luty 2022 r.
24 luty 2022 r.

10 marca 2022 r.
24 marca 2022 r.

07 kwietnia 2022 r.
28 kwietnia 2022 r.

05 maja 2022 r.
19 maja 2022 r.

02 czerwca 2022 r.
23 czerwca 2022 r.

Lipiec – sierpień  wg potrzeb

08 i 22 września 2022 r.

06 i 20 października 2022 r.

10 i 24 listopada 2022 r.

11 grudnia 2022 r. Msza św w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce  –  WIGILIA

Ze względu na pandemię ograniczamy spotkania. W ważnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny  575 580 622  lub 605 927 390