Obowiązek informowania pracodawcy o liczbie członków związku

Obowiązek informowania pracodawcy o liczbie członków związku

Przypominamy naszym członkom o konieczności informowania pracodawcy co pół roku o liczbie pracowników – członków związku zatrudnionych u pracodawcy (do 10 stycznia i  do 10 lipca).

Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować negatywne skutki zarówno w sferze prawa zbiorowego jak i indywidualnego dla naszych członków.

W sprawie tej wypowiedział się Sąd Najwyższy: Skutki nieprzedstawienia pracodawcy przez organizację związkową informacji o łącznej liczbie członków

Opubl: Biuletyn SN rok 2012, Nr 12

Teza:

Nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji.