Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

Alicja Żaglewska – Przewodnicząca

Hanna Pawlikowska

Franciszek Wrześniewski

Krystyna Grochulska

Jolanta Zawadewicz

Wiesław Lewandowski