– co to jest solidarność

SOLIDARNOŚĆ to słowo święte gdyż ustanowiona została we wszechświecie przez Stwórcę dla dobra ludzkości i stworzenia. Cały wszechświat w jego przyrodzie, florze, faunie w życiu biologicznym, organicznym i nieorganicznym opiera się na solidarności, czyli łączeniu jednostek w odpowiednie wspólnoty. Człowiek dominujący nad stworzeniami jako pierwszy ze swej natury posiada zdolność jednoczenia się w rodzinie, społeczeństwie, w narodzie. Staje się przez to świadomym swojej roli jaką może odegrać w życiu społecznym.

SOLIDARNOŚĆ w dobrym tego słowa znaczeniu stanowi mechanizm obronny przed wszelkiego rodzaju złem oraz mobilizuje do tworzenia i urzeczywistnienia dobra. Podobnie, choć w sposób dla siebie właściwy zachowuje się zwierzyna, ptactwo, stworzenia morskie. Ta wspaniała, naturalna idea solidarności dana przez Stwórcę zareagowała w sposób wyjątkowy i spontanicznie na ciemiężycielską i totalitarną ideologię ateistyczno – komunistyczną w Polsce w 1980 roku. Społeczeństwo polskie poderwało się do samoobrony i przeciwstawienia się złu.

IDEĘ SOLIDARNOŚCI narodu w przeciwstawieniu się złu jakie się rozpętało, a któremu sprzyjają siły materialistyczne, liberalne i sekciarskie, nie wolno nam Polakom i wyznawcom Chrystusa opluwać i zaprzepaścić! Społeczeństwo polskie skłonne jest do ciągłego utyskiwania i żądania, a Chrystus nie obiecał nam dobrobytu na ziemi, wręcz przeciwnie zawsze zachęcał do codziennego dźwigania krzyża w zamian za życie wieczne.

Bądźmy solidarni jak przed laty!, lecz pamiętajmy, że:

NIE MA SOLIDARNOŚCI, BEZ MIŁOŚCI!

Jan Paweł II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *