Szkolenia

Plan szkoleń dla członków
NSZZ „Solidarność”
Regionu Płockiego na rok 2024 r.

1. Szkolenie ogólnozwiązkowe (SOD) dla działaczy zakładowych szkolenie stacjonarne (2 dni)
Cel szkolenia: poznanie podstaw prawa związkowego oraz okołozwiązkowego. Nabycie umiejętności skutecznego organizowania pracy komisji zakładowej. Nabycie podstawowych umiejętności negocjacyjnych.
Program szkolenia: Dlaczego się organizujemy. Cechy działacza związkowego. Podstawy wewnętrzne i zewnętrzne działalności związkowej. Uprawnienia związków zawodowych. Regulaminy i porozumienia – w tym układy zbiorowe pracy. Specyfika i czynniki determinujące siłę związku zawodowego. Organizacja pracy własnej lidera. Konflikt i czynniki wpływające na negocjacje: strategie negocjacyjne, taktyki negocjacyjne, asertywność. Związki zawodowe w kontekście prawodawstwa UE.
Trener: Jan Przechlewski-Plata

2. Wizerunek działacza związkowego – szkolenie stacjonarne (2 dni)
Cel szkolenia: świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego, nabycie umiejętności publicznych wystąpień.
Program szkolenia: Komunikacja społeczna w działalności związkowej. Komunikacja interpersonalna. Aktywne słuchanie. Głos jako narzędzie w procesie porozumiewania się. Wystąpienia publiczne. Wizerunek zewnętrzny związku zawodowego. Jak pokonać tremę i stres.
Trener: Agnieszka Kuraś-Steczyńska

3. Negocjacje – szkolenie stacjonarne (3 dni)
Cel szkolenia: nabycie umiejętności negocjacyjnych.
Program szkolenia: Konflikt. Etapy negocjacji. Warunki skutecznych negocjacji. Zespół negocjacyjny. O czym należy pamiętać negocjując Układ Zbiorowy Pracy? Strategie negocjacyjne. Taktyki negocjacyjne. Czynniki determinujące siłę związku zawodowego. Komunikat asertywność oraz „komunikat ja”. Ćwiczenia negocjacyjne. Symulacja negocjacji.
Trener: Jan Przechlewski-Plata

4. Zarządzanie konfliktem – „Od konfliktu do porozumienia z pracodawcą”
– szkolenie stacjonarne (2 dni)

Cel szkolenia: poznanie przyczyn powstawania konfliktów oraz sposoby radzenia sobie z nimi.
Program szkolenia: Czym jest konflikt: niezgodność celów, brak korzyści,
wzajemna zależność, nieuchronność. Rodzaje konfliktów: wewnętrzny, interpersonalny, wewnątrzgrupowy, międzygrupowy. Konflikty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Fazy konfliktu. Indywidulany style rozwiązywania konfliktów: asertywność, porozumiewanie pośrednie, brak asertywności, agresja bierna i czynna. Co wpływa na styl rozwiązywania konfliktów. Metody rozwiazywania konfliktów: podwójna dbałość, pokonany- pokonany, kompromis, zwycięzca-zwycięzca.
Trener: Maria Kościńska

5. Komunikacja w negocjacjach – szkolenie stacjonarne (2 dni)
Cel szkolenia: szkolenie jest przeznaczone dla organizacji zakładowych nastawione na nabycie niezbędnych umiejętności komunikacyjnych w procesie negocjacji.
Program szkolenia: Wprowadzenie do negocjacji. Style negocjacji. Stereotypy i uprzedzenia podczas negocjacji. Aspekty komunikacji w negocjacjach. Strategie negocjacyjne. Przebieg i fazy negocjacji. Nastawienie do negocjacji.
Trener: Maria Kościńska

6. Komunikacja w negocjacjach – kontynuacja szkolenia dla grupy z kwietnia szkolenie stacjonarne (2 dni)
Cel szkolenia: szkolenie jest przeznaczone dla organizacji zakładowych nastawione na nabycie niezbędnych umiejętności komunikacyjnych w procesie negocjacji.
Program szkolenia: Wprowadzenie do negocjacji. Style negocjacji. Stereotypy i uprzedzenia podczas negocjacji. Aspekty komunikacji w negocjacjach. Strategie negocjacyjne. Przebieg i fazy negocjacji. Nastawienie do negocjacji.
Trener: Agnieszka Kuraś-Steczyńska

7. Szkolenie związkowe dla członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Międzyzakładowej
„Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawcy”

Cel szkolenia: Szkolenie dedykowane dla potrzeb Komisji NSZZ „Solidarność” w PKN Orlen S.A.

8. Mobbing i dyskryminacja w środowisku pracy – szkolenie stacjonarne (2 dni)
Cel szkolenia: przygotowanie struktur związkowych do przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.
Program szkolenia: Zdefiniowanie zjawiska mobbingu w miejscu pracy. Akty prawne w zakresie mobbingu. Warunki sprzyjające mobbingowi w miejscu pracy. Skutki mobbingu dla pracownika i pracodawcy. Przeciwdziałanie mobbingowi. Wewnętrzna polityka antymobbingowa w miejscu pracy.
Trener: Maria Kościńska

9. Redagowanie internetowych stron związkowych i Facebook
– szkolenie stacjonarne (2 dni)

Cel szkolenia: Przygotowanie do utworzenia profesjonalnej związkowej strony internetowej czy profesjonalnego profilu na Facebook.
Program szkolenia: Komunikacja. Informacja – po co i komu jest potrzebna szybka i prawdziwa. Omawiamy pożądaną strukturę strony internetowej, poszczególne działy i
zakładki. Poznajemy budowę i cechy skutecznej informacji; a także błędy, które
osłabiają wydźwięk. Piszemy informację. Prawne aspekty – prawo prasowe, umieszczanie zdjęć, loga, linków itp. Czym są media społecznościowe i jaką pełnią rolę. Edge rank- jak działa mózg facebooka. Jakie treści powinny pojawiać się na fanpage.
Trener: Hanna Sakowicz-Daszczyńska

10. Szkolenie związkowe dla członków Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Płocku

  • Funkcjonowanie społeczne nauczycieli w czasach pocovidowych;
  • Dzieci w obliczu cyfrowej demencji.
    Cel szkolenia: szkolenie dedykowane dla potrzeb członków Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Płocku.

11. Szkolenie związkowe dla Społecznych Inspektorów Pracy.
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z uprawnieniami i regulacjami dotyczącymi pracy SIP.