Szkolenia

Plan zagadnień, tematów szkoleń dla członków NSZZ „Solidarność”

                                Regionu Płockiego na rok 2021.

 1. Narzędzia wspomagające działalność związkową:

(szkolenie dla nowych organizacji związkowych)

 • Zarządzanie wydatkami organizacji związkowej i dokumentami księgowymi,
 • Zasady tworzenia profesjonalnych pism związkowych, uchwał, protokołów,
 • Tworzenie bazy danych,
 • Mobilna archiwizacja pism związkowych
 1. Tworzenie strategii rozwoju własnej organizacji związkowej; Organizowanie pracowników w Związek.

(szkolenie dla nowych organizacji związkowych)

 1. Mobbing w miejscu pracy. (maj i czerwiec )
 2. Dyskryminacja i nierówne traktowanie w miejscu pracy (maj i czerwiec)
 3. Szkolenie dla SIP (normy czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, systemy rozliczenia czasu pracy, praca w warunkach uciążliwych)

szkolenia stacjonarne

 1. Warsztaty. Rozwój związku, pozyskiwanie nowych członków związku.
 2. Spory zbiorowe. Zasady prowadzenia sporu zbiorowego.
 3. Bieżące zmiany w prawie pracy, merytoryczne i praktyczne przygotowanie do negocjacji ZUZP z pracodawcami.
 4. Odpowiedzialność prawna działacza związkowego, ochrona związkowa członka związku i działacza związkowego, organizowanie pracy działacza związkowego, wzory pism do pracodawcy, dokumentacja organizacji związkowej.

Umieszczone powyżej propozycje i terminy szkoleń mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zarządu Regionu Płockiego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji będziemy bezpośrednio informowali osoby, które przesłały zgłoszenie na szkolenie w określonym temacie i terminie.