Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Kol. Krzysztofa Milewskiego Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Mondelez Polska Production Sp.…