Wyrazy wpółczucia

Szanownemu Koledze Piotrowi Dudzie Przewodniczącemu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci Mamy składają koleżanki…