W dniu 18.12.2014 roku odbyło się spotkanie opłatkowe

Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w siedzibie Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku

Organizatorem tej uroczystości był Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” wraz z gospodarzem jego Ekscelencją ks. Biskupem Piotrem Liberą.

Na Regionalne uroczystości zostali zaproszeni przewodniczący podstawowych jednostek organizacyjnych związku oraz osoby zaproszone m.in. Prezydent Miasta Płocka, Burmistrzowie Płońska i Gostynina oraz Starostowie. Oprócz tego w spotkaniu wzięli udział zaproszeni Księża z Księdzem Proboszczem Tadeuszem Łebkowskim naszym diecezjalnym duszpasterzem środowisk „Ludzi Pracy” oraz pracodawcy, z którymi na co dzień prowadzimy dialog społeczny.

Spotkanie wigilijne rozpoczął krótką przemową Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” Jerzy Obrębski witając wszystkich zaproszonych gości, następnie kilka słów wygłosił ks. Proboszcz Tadeusz Łebkowski wprowadzając uczestników spotkania w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.

Ks. Biskup Piotr Libera poprowadził wspólną modlitwę oraz odczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa.

Na koniec wygłosił słowo pisane Pan Lech Franczak ze zbioru swojego tomiku poezji pt. „Zranieni jak ziarno z ognia” autor 17 książek poetyckich.

Po zakończeniu uroczystości wigilijnej zebrani składali sobie nawzajem życzenia, dzieląc się opłatkiem. Towarzyszył temu podniosły i wzruszający nastrój. Spotkanie wigilijne odbywało się przy akompaniamencie kolęd śpiewanych przez płocki chór „Vox Singers” pod Dyrekcją Roberta Majewskiego.

 

By admin