Regionalna Sekcja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Marek Krysztofiak – Przewodniczący

Chyżyński Cezary

Justyna Bartkowska

Gackowska Aneta

Gierula Barbara

Gieras Agnieszka

Klarzyński Jacek

Kornatowska Lilla

Kotarski Jacek

Karakowski Stanisław

Krzeski Sławomir

Krysiak Mariusz

Leszczyńska Jolanta

Markiewicz Marzena

Mikołajewska Izabela

Matusiak Katarzyna

Mróz Józef

Pankowski Roman

Śmigrodzki Bogdan

Ziółkowska Jolanta