Harmonogram posiedzeń Rady Oddziału Płońsk na 2021 r.

marca
kwietnia
maja
czerwca
lipiec-sierpień według potrzeb
września
października
listopada