Barbara Ewa Gierula

Barbara Ewa Gierula mgr filologii polskiej, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletnia dyplomowana nauczycielka i wychowawca, ekspert Ministra Edukacji Narodowej, działaczka oświatowa, społeczna i związkowa. W NSZZ „Solidarność” pełniła wiele funkcji: zasiadała w Zarządzie Regionu Płockiego, przewodniczyła Zarządowi Oddziału w Gostyninie. Od 1989 r. działa w Prezydium Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” w Płocku oraz przewodniczy oświatowej „Solidarności” w Gostyninie. W swoim społecznikowskim działaniu zorganizowała wiele seminariów nauczycielskich. Jest autorką artykułów o nauczaniu, wychowaniu, historii i przemianach społecznych regionu gostynińskiego i płockiego zamieszczanych w periodykach lokalnych i regionalnych oraz rozdziału „Gostynin i okoliczne gminy” w wydanej w 2006 roku pracy zbiorowej „17 miesięcy. Narodziny wolności 1980-1981”.

Barbara Ewa Gierula jest autorką książki „Naprzeciw wyzwaniom. NSZZ Solidarność w społeczności lokalnej Gostynina, Region Płock (1980-1990)”.  Autorka przedstawia swoją najnowszą publikację:

„Opisuję w niej wydarzenia pierwszych szesnastu miesięcy, które doprowadziły do powstania komisji zakładowych, miejskiej i regionalnej struktury Związku, represje stanu wojennego w małym mieście, metody i techniki działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa i PZPR nakierowanych na podsycanie lokalnych konfliktów, dążących do skłócenia i rozbicia Związku. Książka przedstawia losy działaczy i aktywistów Związku, którzy osłabieni internowaniami i szykanami, rozbici, tłamszeni i zastraszani szamocąc się pośród powszechnego strachu i obojętności, przetrwali dzięki wsparciu Płockiego i Kutnowskiego Kościoła. Relacjonuje działania „Solidarności” w początkowej fazie transformacji ustrojowej po 1989 roku, szczególnie w budowaniu zrębów gostynińskiego samorządu lokalnego.”