Harmonogram posiedzeń Rady Oddziału Sierpc w 2022 r.

27.01.2022 r.

24.02.2022 r.
24.03.2022 r.
28.04.2022 r.
26.05.2022 r.
23.06.2022 r.
lipiec-sierpień według potrzeb
15.09.2022 r.
20.10.2022 r.
24.11.2022 r.
11.12.2022 r. – msza św. w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – spotkanie wigilijne