Harmonogram posiedzeń Rady Oddziału Sierpc w 2021 r.

lutego
marca
kwietnia
maja
czerwca
lipiec-sierpień według potrzeb
września
października
listopada
grudnia – msza św. – spotkanie wigilijne