Harmonogram posiedzeń Rady Oddziału Sierpc w 2020r.

16 stycznia
13 lutego
12 marca
16 kwietnia
21 maja
25 czerwca
lipiec-sierpień według potrzeb
10 września
8 października
12 listopada
13 grudnia – msza św. – spotkanie wigilijne