Harmonogram posiedzeń Rady Oddziału Sierpc w 2023 r.

19.01.2023 r.

23.02.2023 r.
23.03.2023 r.
20.04.2023 r.
18.05.2023 r.
22.06.2023 r.
Lipiec-sierpień według potrzeb
14.09.2023 r.
19.10.2023 r.
23.11.2023 r.
10.12.2023 r. – spotkanie opłatkowe, msza w rocznicę Stanu Wojennego