Temperatura w pracy

Czy przepisy prawa pracy określają maksymalną temperaturę w pomieszczeniach pracy?

Przepisy prawa pracy nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy. Jednak obowiązkiem pracodawcy wobec pracowników jest zapewnienie w pomieszczeniach temperatury odpowiedniej do pracy. Pracodawca może do tego wykorzystać klimatyzatory lub wentylatory. Klimatyzacja lub wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy. W razie zastosowania systemu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniej konserwacji tych urządzeń. Pracodawca zobowiązany jest także do zastosowanie środków mających na celu ograniczenie natężenia i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań powodowanych ich pracą.

Ponadto, w związku z uciążliwościami związanymi z pracą w upalne dni, pracodawca może wprowadzić inne korzystne rozwiązania dla pracowników np. skrócić dobowy wymiar czasu pracy, wprowadzić dodatkowe przerwy w pracy. Należy pamiętać, że w przypadku skrócenia czasu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Stan prawny  na 9.12 2014 r.