Zbyt ogólne o problemie starzenia się społeczeństwa, zatrudnianiu młodych, zatrudnianiu cudzoziemców, czy też o kwestii powszechnego braku dostępu do kredytów. Prezydium KK NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia Krajowy Program Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017.

Cały artykuł

By admin