Region Płocki NSZZ „Solidarność” w dniu 11 listopada 2019 roku w Płocku świętował 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Uroczystości rozpoczęła msza św. za ojczyznę w katedrze, której przewodniczył biskup Mirosław Milewski. Po niej oddano hołd walczącym o Polskę przy Płycie Nieznanego Żołnierza pod budynkiem Odwachu gdzie nastąpiło odśpiewanie hymnu, pieśni patriotycznych oraz złożenie kwiatów.

Kwiaty zostały również złożone pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.