Autor: Andrzej Burnat

Kondolencje

W Imieniu Zarządu oraz pracowników Regionu Płockiego NSZZ Solidarność, składamy kondolencje, a także słowa wsparcia i otuchy dla całej rodziny. Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia Koleżance Krystynie Szymczak Kotowskiej z powodu…

SOLIDARNOŚĆ Z UKRAINĄ

W tym czasie dramatycznej próby, przed jaką stanęła Ukraina, Polska „Solidarność” jest razem z narodem ukraińskim. Wykorzystajmy wszelkie nasze możliwości, aby ukraińskie rodziny nie pozostały osamotnione. Okażmy dobre serce i…

Pomoc Związku dla Ukrainy!!!

W całym kraju organizacje zakładowe, sekcje, regiony, sekretariaty branżowe przeprowadzają akcje pomocy dla walczącej Ukrainy. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej zdecydowano o koordynacji działań Związku. Poniżej komunikat z posiedzenia Prezydium…

Polska Solidarność jest razem z Wam

W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, w obliczu rosyjskiej agresji na suwerenną Ukrainę, przesyłamy Narodowi ukraińskiemu wyrazy wsparcia w walce o wolność – czytamy w stanowisku Prezydium Komisji Krajowej…