Połączone ze szkoleniem spotkanie organizatorów regionalnych NSZZ „Solidarność” odbyło się 3 i 4 marca w ośrodku Savoy w Spale. Czternastu organizatorów z całej Polski spotkało się, aby się poznać, podszkolić swoje umiejętności i wymienić doświadczeniami.

Rozwój związku od wielu lat stanowi dla władz związku jeden z priorytetów. Organizowanie nowych członków jest kwestią nadrzędną, dlatego też po raz kolejny Komisja Krajowa zaaranżowała spotkanie organizatorów regionalnych. Część z nich na rzecz rozwoju związku działa od wielu lat, ale ciągle pojawiają się też nowe twarze. Tym razem w spotkaniu wzięło udział czternastu organizatorów. Wielu z nich po raz pierwszy miało okazję się zobaczyć, inni wymieniali się zdobytymi od ostatniego spotkania doświadczeniami. Wszyscy podnosili swoje kompetencje w ramach szkolenia „Kompetencje społeczne organizatorów związkowych”, które przeprowadziła doświadczona trenerka Działu Szkoleń Komisji Krajowej, Maria Kościńska.

– Myślę, że uczestnicy już po tym szkoleniu nabrali więcej pewności siebie, nowi zdobyli pierwsze doświadczenia, wymienili kontakty, więc założenie zostało spełnione. Nakreślili sobie cele na najbliższą przyszłość. Widzę ogromne zaangażowanie. Po kilku godzinach już nie było widać kto z nich dopiero zaczyna, a kto organizowaniem zajmuje się od lat. Nawiązali bardzo szybko świetny kontakt, nikt nie czuł się źle. Słuchali się nawzajem, doradzali sobie, podpowiadali. Cel został osiągnięty. Teraz trzeba trzymać kciuki żeby nie ustawali w wysiłkach. Uzwiązkowienie w regionach musi rosnąć, w licznych organizacjach uzwiązkowienie należy utrzymywać, inne trzeba rozwijać. To praca rozłożona w czasie. – mówił Tadeusz Majchrowicz, Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odpowiedzialny za Regiony, Promocję i właśnie Rozwój. – To bardzo fajni, sympatyczni ludzie. Jak cię widzą, tak cię piszą – pierwsze wrażenie, jakie robi organizator na rozmówcy jest najważniejsze. Jeśli sytuacja pozwoli będziemy chcieli za jakieś pół roku spotkać się ponownie i zorganizować kolejne spotkanie żeby podsumować to, co uda im się zrobić. Przygotujemy też kolejne szkolenie, które będzie przydatne w ich pracy związanej z organizowaniem pracowników. – dodaje Majchrowicz.

Ireneusz Pszczoła, organizator z Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „S” zwraca uwagę, że praca na rzecz rozwoju związku nie powinna spoczywać indywidualnie na barkach poszczególnych osób, a wręcz przeciwnie – powinna być wspólną pracą grupy ludzi. – Takie spotkanie jest potrzebne, a nawet konieczne. Skoro pracujemy w Regionach to wydawałoby się, że pracujemy indywidualnie. Natomiast organizowanie pracowników moim zdaniem jest pracą zespołową. Dzięki temu możliwa jest wymiana doświadczeń i eliminowanie popełnianych błędów. Taki też był cel tego spotkania. Oprócz pracy nad kompetencjami społecznymi organizatorów  związkowych, mieliśmy możliwość poznania się i rozpoczęcie budowania zespołu. W celu skutecznego organizowania na przykład firm posiadających kilka zakładów lub oddziałów współpraca organizatorów jest niezbędna. Bardzo się cieszę, że wyznaczyliśmy już sobie pierwsze wspólne cele.