W Imieniu Zarządu oraz pracowników Regionu Płockiego NSZZ Solidarność, składamy kondolencje, a także słowa wsparcia i otuchy dla całej rodziny.

Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia Koleżance Krystynie Szymczak Kotowskiej z powodu śmierci ojca Józefa Szymczaka.