Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w krótki aczkolwiek syntetyczny sposób chce ukazać nierozerwalność i wspólnotę z Błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko decydując się na wydanie kieszonkowej wersji książki w rocznicę 40-lecia NSZZ „Solidarność”. My jako członkowie NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego czcimy pamięć o naszym Kapelanie i Patronie, który męczeńską śmiercią, czyniąc prawdę o miłości, broniąc tych, którzy cierpieli prześladowanie nauczał: „Aby zło dobrem zwyciężać”.

Książeczka o bł. ks. Jerzym Popiełuszko