„Polska unosiła się na skrzydłach wtedy bo to był czas solidarności. W jednej chwili, 13 grudnia, wszystkie nadzieje zniknęły…”

Koleżanki i Koledzy !

                             Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” 13 grudnia br. (piątek) zaprasza wszystkich naszych członków oraz sympatyków na Mszę Świętą do płockiej „Stanisławówki” (dolny kościół), na godz. 18.00 w intencji ofiar stanu wojennego oraz wszystkich członków „Solidarności”.

Po mszy świętej pod pomnikiem Protestów Robotniczych i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zostaną złożone kwiaty.

Organizacje związkowe prosimy o wystawienie pocztów sztandarowych, oraz aktywne włączenie się do uroczystości.

W tym dniu bądźmy wszyscy razem.

 

Pozdrawiam

Andrzej Burnat

Przewodniczący

Zarządu Regionu Połockiego

NSZZ “Solidarność”