Święta Bożego Narodzenia są czasem, w którym ludzie dobrej woli stają się sobie szczególnie bliscy i serdeczni, to czas ciepła, nadziei i radości.

W imieniu Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia  pokoju, pogody ducha, wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań, a także czasu wolnego od trosk i zmartwień. Niech każdy dzień Nowego 2020 Roku przyniesie nam wiele szczęśliwych zdarzeń i spełnia nasze zamierzenia, a także daje wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Zastępca Przewodniczącego        Przewodniczący         Zastępca Przewodniczącego           

 Stefan Boczek                      Andrzej Burnat            Stanisław Szkopek                          

Płock, Boże Narodzenie, 2019 r.