13 grudnia 1981 roku o godzinie 6 rano generał Wojciech Jaruzelski w wystąpieniu poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całej Polski. Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymanie działaczy opozycji i „Solidarności”.

 Region Płocki NSZZ „Solidarność” dnia 13 grudnia br. (piątek) w kościele płockiej „Stanisławówki” obchodził 38 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.