IMG_2122

W dniu 13 kwietnia Zespół Promocyjno-Rozwojowy Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” przy współudziale przedstawicieli Działu Rozwoju Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” rozpoczął swoją pracę.

Na pierwszym spotkaniu roboczym zespół opracował plan działania oraz strategię rozwoju Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”. W planie działania została opracowana lista czynników, która jest najistotniejsza dla sprawnego realizowania celów do których należą m.in.:

  1. promocja wizerunku NSZZ „Solidarność” i otwarcie na młodych pracowników,
  2. integracja społeczna i skuteczna komunikacja wewnętrzna.

Zespół nie jest grupą zamkniętą.

Do współpracy zapraszamy wszystkich członków NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego jak również tych u których w zakładach pracy nie ma jeszcze organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”.

IMG_2130IMG_2124IMG_2113IMG_2103