Ryszard

Niepokojące wieści docierają do naszej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” ze spółki PetroMechanika. Od kilku lat pracodawca coraz bardziej oszczędza na pracownikach. Nie płaci pracownikom premii, nadgodzin, nie odprowadza pieniędzy na ZFŚS. Warunki pracy pod względem bezpieczeństwa pracy są na bardzo niskim poziomie. Pracownicy pracują na bardzo starych maszynach, narzędzia są na skraju przydatności do użycia, brakuje ubrań roboczych, rękawic, środków czystości.

Do tego rozpoczęły się problemy z wypłacaniem wynagrodzenia za pracę. Już pod koniec 2014 roku pensja dla pracowników zaczęła docierać nieregularnie. Pracodawca na spotkaniach z pracownikami, po interwencji działających w firmie związków zawodowych, przedstawiał załodze jakie to ma trudności z pozyskiwaniem zleceń, zaległości z płatnościami za wykonywane prace i problemy z zaciąganiem kolejnych kredytów.

W związku z tą sytuacją pracownicy zaczęli otrzymywać wynagrodzenie w ratach. Aż doszło do wypłaty za miesiąc luty, którą pracownicy do dnia dzisiejszego, czyli połowy kwietnia, otrzymali tylko w niewielkiej części. Pozostała część pensji, a także ta za miesiąc marzec nie została jeszcze uregulowana.

Prezes spółki na kolejnych spotkaniach prosił pracowników, aby dali mu jeszcze trochę czasu na znalezienie pieniędzy na wypłatę i taka sytuacja trwa cały czas. Pieniędzy nie ma, a pracownicy na święta pozostali bez wynagrodzenia i jakichkolwiek środków do życia.

Z nieoficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że Prezes złożył do sądu wniosek o upadłość spółki PetroMechanika, jednak nadal nie znany jest nam los jaki spotka pracowników.

Ryszard Domaradzki Wiceprzewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.