Warszawa JP1

Dnia 14 kwietnia br. jako pierwsza w Regionie Płockim pełniła służbę przy grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN Orlen S.A.

Dziękujemy za pełnioną służbę prosząc jednocześnie kolejne organizacje o wystawianie honorowych wart.