Nowy Duninów (2)Nowy Duninów (4)Nowy Duninów (3)

W dniu 19 kwietnia 2015 r.  w Parafii pw. Św. Mikołaja w Nowym Duninowie odbyły się uroczyste obchody 75-rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 5-rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” wraz z Pocztem Sztandarowym w składzie: Bożena Sobczyńska, Edyta Kurek i Andrzej Nowakowski.