Kalisz

Po raz pierwszy w historii Związku posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odbywa się w Kaliszu. Miejscem dwudniowych obrad jest przepiękna Sala Recepcyjna kaliskiego ratusza.

Członkowie Komisji przyjmą stanowisko w sprawie nadchodzących wyborów prezydenckich, omówią sytuację w poszczególnych branżach oraz podejmą kilkanaście decyzji wewnątrz związkowych.

W pierwszej kolejności związkowców powitał szef Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa Jan Mosiński, mówiąc że dla Kalisza to bardzo ważne wydarzenie. Po nim głos zabrał prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński.

– Cieszę się, że tutaj jesteście – powiedział. W swoim wystąpieniu przybliżył historię najstarszego polskiego miasta, wskazując na jego trudne, a nawet tragiczne losy. Życząc owocnych obrad prezydent podzielił się refleksją, że „Solidarność” to też postawa życiowa, która jest zaprzeczeniem egoizmu, dlatego działalność Związku jest dzisiaj tak ważna.

Tradycyjnie obrady rozpoczęły się od modlitwy, którą poprowadził tutejszy duszpasterz ludzi pracy ks. Bogdan Tyc.

Wcześniej, przed rozpoczęciem Komisji Krajowej przewodniczący Związku Piotr Duda odwiedził kaliski oddział Nestle i spotkał się z tamtejszą organizacją zakładową. Na krótkiej rozmowie spotkał się również z prezydentem Grzegorzem Sapińskim.