Popiełuszko

Ksiądz Jerzy Popiełuszko uosabiał to, czym była i jest „Solidarność”. Zbliża się 31 rocznica męczeńskiej śmierci patrona Związku.

W przededniu rocznicy, 17 października o godz. 15.00 w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku zostanie wystawiona  „Ballada o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszko”. Sceniczny utwór słowno- muzyczny powstał  w oparciu o historię życia i śmierci patrona NSZZ „Solidarność”. Twórcami „Ballady” jest spółka: Jan Drechsler, libretto, Michał T. Malicki, muzyka i aranżacja oraz Marek Klementowski, realizacja. Utwór ma zabarwienie z lekka baśniowe. Jest syntezą życia i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego na tle wydarzeń, jakie miały miejsce w PRL. Patronat honorowy na wydarzeniem objął Jan Kopiec, biskup Diecezji Gliwickiej i Piotr Duda, szef NSZZ „Solidarność”.

 

Wspólna modlitwa na tamie włocławskiej, miejscu wyłowienia zwłok księdza, rozpocznie się 18 października o godz. 16.30. Delegacje  złożą wieńce, następnie uczestnicy uroczystości przejdą z relikwiami patrona „Solidarności” do sanktuarium męczeństwa we Włocławku, gdzie o 17.30 ks. prałat Zbigniew Szygenda, kapelan „Solidarności” odprawi uroczystą mszę świętą.

 

19 października w Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu w Warszawie odbędzie się koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza z udziałem Chóru Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. O godz. 18.00 uroczystą mszę świętą koncelebrowaną odprawi ks. Kardynał Kazimierz Nycz. Po mszy św. przy grobie księdza Jerzego zostaną złożone wieńce.

 

„Bez względu na to, jaki wykonujesz zawód, jesteś człowiekiem” – nauczał ks. Jerzy. Słowa te stały się mottem XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Bielsku Białej w 2014 roku, podczas którego delegaci otrzymali kopię dekretu Kongregacji Kultury i Dyscypliny Wiary, w którym napisano, że Kongregacja uznaje „Błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, Kapłana i Męczennika, patronem przed Bogiem członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność”.