Gostynin 7

Jubileusz gostynińskiej Rady Oddziału przypadł na 26 -27 września br., w rocznicę powołania Zarządu Oddziału w 1980 r.

Z tej okazji Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania wydała ważny dokument – gazetkę jubileuszową „Kalendarium. 35 lat NSZZ „Solidarność” w Gostyninie” zredagowaną przez Barbarę E. Gierulę, którą kolportowano podczas głównych uroczystości w Miejskim Centrum Kultury. Po powitaniu gości, szczególnie Przewodniczącego Zarządu Regionu Jerzego Obrębskiego i jego zastępcy, Stanisława Szkopka, parlamentarzystów i przedstawicieli samorządów lokalnych, Jubileusz rozpoczęło wystąpienie Barbary Ewy Gieruli, wieloletniej przewodniczącej „Solidarności” oświatowej i Zarządu Oddziału w Gostyninie; autorki wydanej przez Towarzystwo Naukowe Płockie monografii historycznej „Naprzeciw wyzwaniom. NSZZ Solidarność w społeczności lokalnej Gostynina, Region Płock (1980-1989)”, autorki filmu dokumentalnego „Stan wojenny w Gostyninie”.

O swoich spostrzeżeniach na temat życia w PRL, szczególnie porażającej ilości siatek donosicieli i współpracowników SB opowiadał zaproszony opozycjonista, były członek Solidarności w Teatrze Płockim, Bohdan Urbankowski.

Następnie Jerzy Obrębski, Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego, wręczył pamiątkowe statuetki przyznane na wniosek Rady Oddziału Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”.

Pamiątkowymi statuetkami zostali uhonorowani członkowie Solidarności, którzy byli w Oddziale Gostynińskim Płockiej Solidarności od samego początku, czyli od 35 lat. Statuetki otrzymali: Zygmunt Gierula, który piastował funkcje: Członka Prezydium Zarządu Ziemi Kutnowskiej NSZZ „Solidarność”, Członka Zarządu Regionu Płockiego i Przewodniczącego Zarządu Oddziału w Gostyninie oraz Przewodniczącego Komisji Zakładowej w ZSO Polam, ,

Bogdan Ozimek, były przewodniczący Komisji Zakładowej w Spółdzielni Mieszkaniowej i były członek Zarządu Oddziału w Gostyninie

Marian Pagórek, były Przewodniczącego w ZOZ Gostynin i były członka Zarządu Regionu Płockiego, Jadwiga Wypych członek Komisji Zakładowej w Arion Med. w Gorzewie i Cezary Chromiak, były przewodniczący Komisji Zakładowej w Technikum Elektrycznym.

Uhonorowano także osoby, które wyróżniły się w działalności na rzecz NSZZ „Solidarność” w Gostyninie: Są : Zasłużone dla Regionu Płockiego

Barbara Ewa Gierula, przewodnicząca Solidarności oświatowej,

Elżbieta Lewandowicz, przewodnicząca Rady Oddziału w Gostyninie oraz

Marek Bortkiewicz z Ery,

Ryszard Chmielewski z Elgo

Agnieszka Cichosz z Gimnazjum Nr 1 przy Polnej

Anna Dąbrowska z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego

Katarzyna Dubielak z Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zalesiu

Lech Kopeć z Polamu

Michał Kubiak z Polamu

Jerzy Ledzion z Polamu

Marek Malecki z PKS

Krzysztof Pączek z Poczty Polskiej

Marek Pokropiński z Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- Budowlanych

Paweł Pruszyński z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Agnieszka Przybyłek z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego

Witold Rupciak z Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Eugeniusz Stęplewski z Rejonu Dróg Publicznych

Adam Witkowski z Elgo

Marek Zalewski z Arion Med. w Gorzewie

Zbigniew Żółtowski z Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zalesiu

Następnego dnia członkowie Solidarności uczestniczyli w uroczystej Mszy św. w intencji członków „Solidarności” i ich rodzin.

Gostynin 2 Gostynin 1 Gostynin 6 Gostynin 4

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Gostynin 10 Gostynin 9 Gostynin 5 Gostynin 8