Na wniosek Krajowego Koordynatora NSZZ „Solidarność” zwracamy się z apelem i prośbą o zgłaszanie do sekretariatu Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” zespołów co najmniej 4-5 osobowych do pełnienia służby – straży przy grobie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki – naszego patrona.

Warta odbywa się w Warszawie na Żoliborzu w Kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki. Poniżej podajemy harmonogram wolnych terminów do obsadzenia służb.

Harmonogram dyżurów