IMAG0554IMAG0556 IMAG0558 IMAG0560 IMAG0553

 

W dniu 16 marca 2015 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie połączenia organizacji związkowych, zawarte na podstawie §21Statutu NSZZ „Solidarność” oraz §2 ust.1 pkt 1 Uchwały Komisji Krajowej nr 24/04 ws. zasad łączenia lub podziału jednostek organizacyjnych Związku, pomiędzy Organizacją Międzyzakładową Pracowników Skarbowych Województwa Mazowieckiego reprezentowaną przez Tomasza Ludwińskiego, Przewodniczącego KM, a Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Skarbowym w Płocku, reprezentowaną przez Monikę Wiśniewską, Przewodniczącą KZ.

Organizacja Zakładowa NSZZ „S” w Urzędzie Skarbowym w Płocku, na podstawie §19 ust. 7 Statutu NSZZ „Solidarność”, uzyskała status organizacji wydziałowej i występować będzie pod nazwą „Organizacja Wydziałowa NSZZ „S” w Urzędzie Skarbowym w Płocku.