12

W dniu 9 marca 2015 r. przedstawiciele  Zarządu  Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej  odwiedzili  biura poselskie z terenu Płocka koalicji  rządzącej PO – PSL. Podczas spotkania zostały wręczone im  petycje wraz z wynikiem głosowania płockich parlamentarzystów w sprawach wymienionych na stronie sprawdzampolityka.pl Dyskusja dotyczyła zarówno żądań zawartych w petycji jak i szeroko rozumianego dialogu społecznego.