KK

Dobiegła końca trzymiesięczna współpraca Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” z Działem Rozwoju Komisji Krajowej. Dwie nowe organizacje związkowe, rozwinięcie kilku organizacji zakładowych oraz zawiązanie regionalnej sekcji młodych to wymierne efekty działań. Jednak istotny jest też fakt, że w Regionie rozwój Związku urósł do rangi priorytetu, a wspólne działania były cenną nauką na przyszłość.

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” kierowany w bieżącej kadencji przez nowego przewodniczącego Jerzego Obrębskiego wyszedł z propozycją działań rozwojowych i chęcią nastawienia się w strategii swojego funkcjonowania przede wszystkim na organizowanie pracowników. Efektem tych decyzji było utworzenie w regionie Zespołu rozwojowo-promocyjnego ( pisaliśmy o tym TUTAJ) oraz podpisanie z Działem Rozwoju KK umowy o współpracy na rzecz rozwoju regionu.

 

Zespół regionalny przy wsparciu krajowych koordynatorów w osobach Ireneusza Pszczoły i Andrzeja Jakubiaka przeprowadził w tym czasie kilka kampanii organizujących. Udało się założyć organizacje w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Płocku i jednym z płońskich gimnazjów. Z kolei współpraca z komisjami zakładowymi zaowocowała rozwinięciem organizacji w Szpitalu ARION Med w Gostyninie, płockim Dr Oetkerze, Kauflandzie czy Biedronce. Nacisk położono także na aktywizację młodych ludzi, założono regionalną sekcję młodych pod przewodnictwem Łukasza Kryszczaka z CNH Industrial Polska oraz organizowano szereg akcji promocyjnych, włącznie z imprezą upamiętniającą 35-lecie powstania NSZZ „Solidarność”.

– Łącznie udało się pozyskać ponad 100 nowych związkowców i jest to dla nas powód do zadowolenia. Staraliśmy się być blisko ludzi, a Zespół pokazał, że jest odpowiedzialny za swoje działania i skuteczny. Jednak nie wszystko przychodzi łatwo. Trudności stwarzali nam także pracodawcy, u których nie ma organizacji związkowych. Nie wystraszyliśmy się nasyłanej na nas ochrony czy policji przed jednym z zakładów pracy koło Płocka, a nawiązane kontakty z pracownikami pozwolą na pewno założyć kolejną organizację „Solidarność” w najbliższym czasie – mówi Andrzej Burnat, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu, koordynujący prace rozwojowe w Płocku.

 

– Pracując z kolegami z Działu Rozwoju KK zrozumieliśmy, iż od naszej pracy na rzecz zorganizowania pracowników zależy sukces. Musimy pobudzać istniejące organizacje związkowe i pokazywać swoją skuteczność. Rozwój Związku i działania polegające na budowaniu jego siły to sprawa najwyższej rangi dla Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” – dodaje Andrzej Burnat.

 

Zarząd Regionu Płockiego liczy blisko 7 tys. członków i posiada prawie 100 organizacji związkowych. Region zapowiada powtórzenie współpracy rozwojowej z działem centralnym w przyszłości.