Senat1441377390796

Wniosek Prezydenta RP o przeprowadzenie dodatkowego referendum  trafił do Senatu i nie został pozytywnie rozpatrzony w piątek 4 września. „Solidarnośc” z organizowała w tym dniu pikietę przed parlamentem.

Prezydent skierował do Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, które miałoby się odbyć 25 października br. w dniu wyborów parlamentarnych. Polacy mieliby odpowiedzieć na trzy pytania: czy są „za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień emerytalnych ze stażem pracy”, czy są „za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” i czy są „za przywróceniem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego od siódmego roku życia”.
Komisja Krajowa podjęła decyzję o przeprowadzeniu tego dnia pikiety przed Sejmem, w trakcie której związkowcy domagali się od senatorów pozytywnej decyzji w sprawie wniosku prezydenta Dudy.

144135433916314413773610431441377361232144137736158414413773904241441377390036