20150911_122030 20150911_122038

Na wniosek Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” po pozytywnym zatwierdzeniu przez Wojewodę Mazowieckiego Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na mocy swojego Postanowienia z dnia 28 lipca 2015 roku za zasługi w działalności związkowej i społecznej przyznał Krzyże Zasługi, którymi zostali odznaczeni działacze związkowi podczas uroczystości 25-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 11 września 2015. Uroczystość odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku.

Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowany został Pan Sylwester Tadeusz Witkowski – rozpoczął pracę w Fabryce Maszyn Żniwnych w 1972 roku na stanowisku ślusarza-montera, gdzie przepracował do końca marca 2015 roku, odchodząc na emeryturę po 45 latach pracy. Do NSZZ „S” należy od 1980 roku będąc jednym z założycieli. Po 1989 roku pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji w CNH Polska. W latach przemian ustrojowych został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Pracowniczej. 

Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowany został Pan Kazimierz Kaczor – pracę zawodową w FMŻ rozpoczął w 1966 roku na stanowisku tokarza na wydziale narzędziowni. Po likwidacji FMŻ kontynuował pracę w BIZON, New Holland Bizon i obecnie CNH Industrial Polska Sp. z o.o. Oprócz pełnego zaangażowania przez 49 lat w pracę zawodową aktywnie uczestniczył w działalności NSZZ „Solidarność” od 1980 roku, zaliczając się do grona jednego z założycieli Związku. Działał odważnie na rzecz budowania wolnej Polski w okresie trwania stanu wojennego.

Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowany został Pan Stanisław Maślany – pracę w Fabryce Maszyn Żniwnych rozpoczął w 1963 roku, przepracowując nieprzerwanie 52 lata, aż do 2014 roku obecnie CNH Industrial Polska Sp. z o.o. Oprócz zaangażowania w pracę zawodową bardzo aktywnie uczestniczył w życiu społecznym załogi, a także działalności na rzecz NSZZ „Solidarność”, związku którego jest członkiem od 1980 roku. Pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy CNH Polska Sp. z o.o.