Posiedzenie Zarządu 1Posiedzenie Zarządu 2

W dniu 19 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”, na którym omawiane były sprawy dot.:

– aktualnie występujących problemów w organizacjach związkowych Regionu Płockiego,

– przebiegu prac związanych z przygotowywaniem obchodów XXXV-lecia powstania NSZZ „Solidarność”,

– współpracy z Działem Rozwoju Związku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.