Rozwój związku 2

W dniu 20 marca 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w osobach: Kacper Stachowski – kierownik Działu Rozwoju Związku, A. Jakubiak i E. Pszczoła – koordynatorzy krajowi z Zespołem Rozwojowo – Promocyjnym w Regionie Płockim NSZZ „S” .

Spotkanie miało na celu rozpoczęcie współpracy na rzecz rozwoju związku w Regionie Płockim.

Rozwój związku 1